รู้ก่อนใช้ท่อพีพี-อาร์...ควรพิจารณาอะไรบ้าง

โปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบ* 

1.   ต้องติดตั้งง่าย มีเวลาเชื่อมบนเส้นท่อ เพื่อป้องกันปัญหาท่ออุดตันท่อไทยพีพี-อาร์ ระบุระยะเวลาในการให้ความร้อนไว้บนท่อทุกเส้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

thai pp-r www.thaippr.com

ท่อยี่ห้ออื่น 

ท่อไทย พีพี-อาร์