ท่อและข้อต่อไทยพีพี-อาร์ ได้รับมาตรฐาน NSF  (National Sanitation Foundation) International จากประเทศสหรัฐอเมริกา

E news NSF.jpg

NSF ชื่อนี้ค่อนข้างเป็นที่คุ้นเคยกับคนไทย เพราะน้ำดื่มหลายยี่ห้อ  นำมาตรฐานและตรา NSF  มาเป็นเครื่องการันตี ความสะอาดของน้ำดื่มที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความไว้วางใจ   NSF เป็นผู้นำของโลกในด้านการรับรองผลิตภัณฑ์สำหรับความปลอดภัยของอาหาร โดยจะมุ่งเน้นไปที่อาหาร น้ำ อากาศภายในสถานที่ และสิ่งแวดล้อม NSF ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์วัสดุผ่านการตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะได้รับการประเมินทุกแง่มุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะได้รับใบรับรอง

การนำท่อและข้อต่อ PPR มาใช้ตามมาตรฐาน LEED และ WELL  จะต้องได้รับมาตรฐาน NSF  61 และ NSF 372  ซึ่งการได้รับรองแต่เพียงท่อ หรืออย่างใดอย่างนึง หรือการส่งชิ้นงานตัวอย่างบางส่วนไปทดสอบ ถือว่าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ ข้อต่อส่วนที่เป็นเนื้อโลหะ ที่ผ่านการทดสอบยากที่สุด   ยิ่งต้องให้ความสำคัญ ซึ่งจะต้องตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการรับรอง จาก NSF  โดยตรง

ซึ่ง NSF  61 และ NSF 372 มีความสำคัญและมีความหมายดังนี้
NSF / ANSI / CAN 61  คือมาตรฐานที่ระบุถึงระดับของสารปนเปื้อนและสิ่งสกปรกที่อนุญาตให้ผ่านเข้าสู่ระบบน้ำดื่มในระหว่างขั้นตอนการไหลและการกระจายผ่านระบบท่อน้ำ  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NSF 61 จึงมั่นใจว่าจะไม่นำความเป็นพิษปนเปื้อนเข้าสู่ระบบน้ำที่ใช้อุปโภค และบริโภค  โดยนำน้ำที่ไหลผ่านท่อและข้อต่อ มาทดสอบ

NSF / ANSI 372 คือข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบประปาที่ปราศจากสารตะกั่ว มาตรฐาน กำหนดวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระบบท่อน้ำ เพื่อควบคุมสารตะกั่วปนเปื้อนสู่ระบบน้ำ  โดยนำเนื้อของวัสดุมาตรวจสอบปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนสู่ระบบน้ำ 
มาตรฐาน NSF  61 และ NSF 372 ที่ท่อและข้อต่อ ไทยพีพี-อาร์ ได้รับจึงเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าน้ำที่ไหลผ่านท่อน้ำ ไทยพีพี-อาร์  สะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างและสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ

การได้รับมาตรฐาน NSF61 และ  NSF372 เป็นการยืนยันว่า สามารถ ใช้ท่อและข้อต่อในโครงการ ที่รับรองมาตรฐาน  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติที่แสดงถึงมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารสีเขียว ที่ดำเนินการโดยองค์กร U.S. Green Building Council (USGBC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ WELL Building Standard  ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกของโลกที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคารที่กำลังได้รับการยอมรับจากอาคารชั้นนำทั่วโลก

ไม่เพียงเท่านี้ ท่อและข้อต่อ ไทยพีพี-อาร์ นอกจากได้รับมาตรฐาน NSF แล้วยังได้รับมาตรฐาน DVGW AENOR และ มาตรฐานความสะอาด WRAS จากประเทศอังกฤษ เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความมั่นใจในการเลือกใช้ ท่อและข้อต่อ ไทยพีพี-อาร์ ได้เป็นอย่างดี