พลาสติกชนิดใด สะอาดที่สุด?

'พีระมิด' สียิ่งเข้มยิ่งอันตราย

 

แต่ระดับคือชนิดของพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายในปัจุบัน ซึ่งมีค่าความสะอาด แตกต่างกันไป


ฐานคือสีขาว พลาสติกชีวภาพ (Biobased Polymer) สะอาดสุด แต่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการเคมี จึงทำให้หมดสภาพความบริสุทธิ์ไป


ชั้นต่อมา PP และ PE จึงจัดได้ว่าเป็นพลาสติกที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสำหรับนำมาใช้งานมากที่สุด ณ ปัจจุบัน


ส่วนยอดพีระมิต PVC เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดน้อยที่สุด

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd.All rights reserved. by Thai PP-R

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel.02 634 9981, Fax.02 634 7150