พลาสติกชนิดใด สะอาดที่สุด?

'พีระมิด' สียิ่งเข้มยิ่งอันตราย

 

แต่ระดับคือชนิดของพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายในปัจุบัน ซึ่งมีค่าความสะอาด แตกต่างกันไป


ฐานคือสีขาว พลาสติกชีวภาพ (Biobased Polymer) สะอาดสุด แต่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการเคมี จึงทำให้หมดสภาพความบริสุทธิ์ไป


ชั้นต่อมา PP และ PE จึงจัดได้ว่าเป็นพลาสติกที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสำหรับนำมาใช้งานมากที่สุด ณ ปัจจุบัน


ส่วนยอดพีระมิต PVC เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดน้อยที่สุด

177/1 BUI Buildings 21/3 Floor Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel: 02 634 9981, Fax: 02 634 7150

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd. All rights reserved. by Thai PP-R