PPR รุ่น Fiber ความหนาของชั้นFiber ต้องหนา 1 ใน 3 ของท่อขึ้นไป

เป็นท่อที่เสริมความแข็งแรงด้วย ชั้นไฟเบอร์
นวัตกรรมชั้นสูง ของท่อ PP-R ที่สามารถผลิตขึ้นมาได้เฉพาะในโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตท่อเท่านั้น
 
จุดประสงค์
เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับท่อ PP-R ช่วยลด การยืด หรือขยายตัว ของท่อ ได้ถึง 1 ใน 3 เท่า สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บนตัวท่อ
 
ความหนาของชั้น Fiber ควรอยู่ที่เท่าไร
ความหนาของชั้น Fiber ต้อง 1 ใน 3 ของความหนาท่อ มิฉนั้นท่อจะไม่สามารถรับแรงดันหรือลดการยืดตัวในแนวยาวได้ตามสเปค
 
จำเป็นต้องคาดสีแดงหรือไม่
ปกติ ท่อ PP-R แต่ละยี่ห้อ จะมีการทำสีเส้นคาดภายนอกแตกต่างกันได้ การจะดูว่าเป็นท่อ Fiber Composite จริงหรือไม่ ต้องดูที่หน้าตัดท่อ ว่ามีชั้นไฟเบอร์ หรือไม่ เพราะปัจจุบัน มียี่ห้ออื่น ทำเส้นคาดสีแดงเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีไฟเบอร์ด้านในท่อ ซึ่งหากนำไปติดตั้ง อาจมีปัญหาในภายหลังได้