5 กระบวนท่าแก้เมื่อย ระหว่างเดินทางไกล

ช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้ คนส่วนใหญ่มักจะการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับต่างจังหวัด ซึ่งระหว่างเดินทางจะต้องอยู่กับที่เป็นเวลานาน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะได้จัดทำ Infographic เพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้าระหว่างเดินทางไกล