5 กระบวนท่าแก้เมื่อย ระหว่างเดินทางไกล

ช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้ คนส่วนใหญ่มักจะการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับต่างจังหวัด ซึ่งระหว่างเดินทางจะต้องอยู่กับที่เป็นเวลานาน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะได้จัดทำ Infographic เพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้าระหว่างเดินทางไกล

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd.All rights reserved. by Thai PP-R

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel.02 634 9981, Fax.02 634 7150