มาตรวัดน้ำ อ่านได้เข้าใจง่าย

มาตรวัดน้ำ.png

หน้าปัดแสดงตัวเลข 2 สี

  1. สีแดง  คือ จำนวนลิตร

  2. สีดำ    คือ ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลบ.ม.) อ่านเฉพาะสีดำ เช่นในภาพ 18 (อ่านเป็น 18 ลบ.ม.)
    หากต้องการทราบยอดการใช้น้ำให้นำตัวเลขนี้ไปลบกับเดือนก่อน แล้วเอาตัวเลขไปคำนวณคร่าวๆที่ : http://bit.ly/31lZOiS

 

ใบพัดตรงกลาง คือการใช้น้ำหากปิดน้ำหมดแล้วใบพัดทำงานสันนิษฐานได้ว่า ‘ท่อน้ำรั่ว’