I N S T A L L A T I O N

วิธีการเชื่อมท่อและข้อต่อไทยพีพีอาร์ (Thai PP-R)

1. ตัดท่อโดยใช้กรรไกรสำหรับตัดท่อ
2. นำแผ่นวัดระยะมาทาบกำหนดระยะตามขนาดท่อทำ
จุดสัญลักณ์ที่บนท่อ
3. ทำความสะอาดเศษฝุ่นที่ปลายท่อและข้อต่อ
4. หลอม ท่อ ข้อต่อ ด้วยเครื่องเชื่อมไทยพีพีอาร์ (Thai pp-r)
5. เชื่อมท่อกับข้อต่อผสานเป็นเนื้อเดียวกัน

วิธีการติดตั้งท่อไทย พีพี-อาร์

วิธีการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์
 
          ในการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์ จะใช้วิธีการเชื่อมสอด หรือที่เรียกว่า Socket Fusion ซึ่งหัวใจของการติดตั้งวิธีนี้ คือการใช้ความร้อน 250-260 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่ทำให้ท่อและข้อต่อไทยพีพี-อาร์ เกิดการหลอมเหลว และสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ ทำให้ไม่เกิดการรั่วซึม

          การติดตั้งวิธีนี้ไม่ต้องใช้กาว หรือน้ำยาประสานใด ๆ ทำให้ระบบการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์ สะอาดและปลอดภัยมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ทำการซ่อมแซมระบบท่อภายในอาคาร จะไม่เกิดประกายไฟ ควัน หรือกลิ่นจากสารเคมีรบกวนระหว่างการทำงาน

ข้อควรระวังในการติดตั้ง การให้ความร้อนเกินกว่าเวลาที่กำหนดจะทำให้ปลายท่อหลอมละลายมากเกินไป อาจเกิดการอุดตันได้

การติดตั้งPP-R: E.F.Fitting (Electro Fusion)

นวัตกรรมสำหรับการติดตั้งท่อขนาดใหญ่

    E.F. Fitting ออกแบบสำหรับการเชื่อม

ท่อPP-R ขนาดใหญ่ตั้งแต่ D75-D315 

สะดวกต่อการจัดวางแนวท่อ และติดตั้งหน้างาน  

 

    โดยการหลอมท่อและข้อต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดนำกระแสไฟฟ้า ที่ฝังอยู่ในผนังของตัวข้อต่อ สร้างความร้อน ทำให้เนื้อท่อและตัวข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นปล่อยให้เย็น ท่อจะแข็งตัวและเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน

การซ่อมรูรั่วบนท่อ PPR

การซ่อมแซมรูรั่วในกรณีที่ตอกตะปูหรือสว่านเจาะถูกท่อไทย-พีพีอาร์ สามารถอุดได้ง่ายโดยการใช้แท่งซ่อม

 

การติดตั้งข้อต่ออานม้า

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของท่อPP-Rในกรณีที่ต้องการเพิ่มเส้นทางเดินท่อ สามารถเจาะรู และใช้ข้อต่ออานม้าต่อเชื่อมได้เลย โดยไม่ต้องยุ่งยากในการรื้อเปลี่ยนท่อ

 

การเชื่อมต่อระบบหน้าจาน

1.ร้อยแผ่นหน้าจานเข้าในท่อก่อน

2.ทำการเชื่อมตัวแปลงหน้าจาน

(Flange Adaptor) เข้ากับท่อ

แล้วเลื่อนแผ่นหน้าจานไว้บนตัวแปลงหน้าจาน

3.จากนั้นนำหน้าจานมาใส่ปะเก็นและขันน๊อตยึดเข้าหากัน ตามปกติ

 

การติดตั้งด้วยเครื่องเชื่อมชน Butt Fusion (B.F.)

สำหรับเชื่อมท่อและข้อต่อไทยพีพี-อาร์

ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด D90-D315 

ด้วยการหลอมด้วยความร้อน แล้วเชื่อมชน

เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีวันรั่วซึม