ประหยัดน้ำ  ประหยัดทรัพย์

ส่วนใหญ่ระบบประปา/สุขาภิบาล ท่อน้ำประปาภายในห้องชุด คอนโดฯ และส่วนกลางของอาคารชุดเป็นท่อ PVC ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ น้ำรั่วซึมจากท่อน้ำประปาทำให้ฝ้าเพดานภายในห้องชุด และตำแหน่งอื่นๆเสียหายถึงทรัพย์สินภายในห้องได้ หรือแม้น้ำรั่วซึมจากส่วนกลางก็เป็นปัญหาให้เจ้าของห้องชุดต้องปวดหัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

            ปัญหานี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สาเหตุมาจากหลายประการด้วยกัน เช่น บางห้องชุดเจ้าของ ร่วมไม่อยู่นาน อาจลืมปิดก๊อกน้ำ ปั๊มน้ำของอาคารชุดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ แรงดันน้ำรั่วหรือชำรุดเสียหาย ข้อต่อ รอยต่อของท่อส่วนกลางเสื่อมสภาพ รั่วหรือแตก เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวขั้นแรก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของร่วม ก็ต้องดูว่าอะไรเป็นสาเหตุ ความเสียหายเกิดจากส่วนไหน ใครต้องเป็น ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีปฏิบัติในเบื้องต้นหากเกิดน้ำรั่วภายในห้องชุดของท่าน ท่านต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดของท่านทราบในทันที เพื่อเข้ามาช่วยดูและพิจารณาร่วมกันว่าน้ำที่รั่วเกิดจากสาเหตุใด และจะรับผิดชอบ กันอย่างไร แต่ในบางกรณีก็เป็นการยากที่จะขีดเส้นแบ่งว่า น้ำที่รั่วเกิดจากทรัพย์ส่วนบุคคลของห้องชุดห้องไหน (แต่หากพิสูจน์ได้เจ้าของห้องชุดนั้นก็จะต้องรับผิดชอบ) หรือหากเหตุเกิดจากทรัพย์ส่วนกลาง (ในประเด็นนี้นิติบุคคลอาคารชุดก็จะต้องรับผิดชอบ และต้องนำเงินค่าส่วนกลางของเจ้าของรวม มาปรับปรุง ซ่อมแซ่ม ซึ้งอาจต้องทำการรื้อกำแพง หรือพื้นเพื่อเดินท่อใหม่)  

   ปัญหาเรื่องของท่อน้ำที่เกิดการรั่วซึมนั้น จึงควรปรับปรุง/ เปลี่ยนระบบท่อจากท่อ PVC เป็นท่อ PP-R ที่สามารถรับแรงดันได้ดี เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีวันรั่ว อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี

       ทั้งนี้ในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงาน หากอาคารชุดของท่านมีงบประมาณเพียงพอ ก็นำงบประมาณดังกล่าวมาทำการซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุง แต่หากไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานคงต้องนำเรื่องนี้บรรจุในวาระการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมประจำปี เพื่อให้เจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ช่วยกันชำระเพิ่มจากงบประมาณส่วนกลางกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ดังนั้นก่อนเลือกซื้ออาคารชุด หรือที่พักอาศัย ควรถามสักคำว่า…”ใช้ท่อน้ำอะไร”