พัฒนาไปอีกขั้นกับไทยพีพี-อาร์ ข้อต่อเชื่อมชน(ฺButt Fusion)  รองรับการใช้งานท่อขนาดใหญ่

 

ไทยพีพีอาร์ พัฒนาข้อต่อพีพีอาร์แบบเชื่อมชน Butt fusion(B.F.) รองรับความต้องการตลาดที่มีต่อท่อพีพีอาร์ขนาดใหญ่มากขึ้น ท่อพีพีอาร์(PP-R) มีขนาดตั้งแต่ D125 - D250 

ข้อต่อสามทาง (Butt Fusion,B.F.)

PP-R Tee

ข้อต่อสามทางลด (Butt Fusion,B.F.)

PP-R Reducing Tee

ข้องอ45 (Butt Fusion,B.F.)

PP-R Elbow45

ข้องอ90 (Butt Fusion,B.F.)

PP-R Elbow90

ฝาครอบ (Butt Fusion,B.F.)

PP-R Cap

ข้อลดกลม (Butt Fusion,B.F.)

PP-R Reducer

ตัวแปลงหน้าจาน (Butt Fusion,B.F.)

PP-R Flange Adaptor