ท่อPPR รุ่น Fiber แบบ MF

MF 

เป็นท่อที่เสริมใยแก้วชั้นใน (Fiber composite)ถึง 50% ของความหนาท่อ ช่วยลดความหนาของผนังท่อ และเพิ่มอัตราการไหล อีกทั้งรับแรงดันได้สูงถึง 20 บาร์ เป็นอีกนวัตกรรมชั้นสูงขึ้น ของผู้ผลิตท่อPPR

Syler,logo,ไซเลอร์,ท่อเหล็กบุพีอี,Steel pipe,PE lined steel pip,
Black steel pipe Sch10, โลโก้, Firex pipe,
Grooved coupling fitting, Grooved coupling, Coupling, roll grooved,
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
รั้วตาข่ายถักปมไวน์แมน รั้วแรงดึง,รั้วแพะ,รั้วแกะ,รั้วดีต้องไวน์แมน,โลโก้vineman, vineman logo, fence