จริงหรือ? ที่เลือกใช้ท่อ ppr ยี่ห้ออะไรก็ได้

ตลาดท่อ ppr (ท่อพีพีอาร์) มีอยู่มากหลากหลายยี่ห้อ ภายนอกอาจดูเป็นท่อ ppr สีเขียวที่เหมือนกันไม่แตกต่าง จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาหรือผู้บริโภคจะสามารถแยกแยะถึงคุณสมบัติที่แตกต่างและนำไปใช้งานตรงความต้องการให้คุ้มค่า สมประโยชน์ไม่ให้เกิดปัญหาทั้งในระหว่างการติดตั้ง จนถึงการใช้งานในอนาคต

การเลือกใช้ท่อ ppr จึงควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆด้านทุกภาคส่วน อาทิเช่น

วัตถุดิบที่ต้องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงได้คุณภาพ
มีบริการก่อน และหลังการขายที่ดี
มีข้อต่อที่หลากหลาย สามารถติดตั้งร่วมกับท่อประเภทต่างๆได้ทุกชนิด
มีมาตรฐานรับรองคุณภาพจาก DVGW ประเทศเยอรมนี และAENOR ประเทศสเปน
มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย WRAS ประเทศอังกฤษ ไม่เป็นอันตรายต่อการอุปโภค และบริโภค
หาซื้อง่ายตามร้านค้าชั้นนำ และโมเดิร์นเทรด ทั่วประเทศ 
ท่อ และข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน 

เพราะการเลือกใช้ท่อ ppr โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของการผลิต อาจเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดความเสียหาย! ดังเช่นตัวอย่างใน Clip VDO นี้ที่ใช้ท่อและข้อต่อ ppr ที่ผลิตจากคนละโรงงานกัน เมื่อติดตั้งจะเกิดปัญหาเนื้อ ppr ของท่อและข้อต่อไม่สามารถผสานกันได้อย่างสมบูรณ์ ใช้งานไปไม่นานก็เกิดการรั่วซึม

จาก Clip VDO ผลกระทบจากความเสียหายในทรัพย์สิน และความยุ่งยากในการแก้ไขที่ไม่คุ้มค่า อีกทั้งยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดการที่ดูแล ดังนั้นการเลือกใช้ท่อ ppr จึงควรพินิจ ไตร่ตรองให้รอบครอบในข้อมูลข้างต้นเป็นสำคัญ มิใช้ใช้ท่อ ppr อะไรก็ได้

177/1 BUI Buildings 21/3 Floor Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel: 02 634 9981, Fax: 02 634 7150

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd. All rights reserved. by Thai PP-R