ไทยพีพีอาร์ในงานแสดงสินค้า Pumps and valves 2014

วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2557 ที่ไบเทค บางนา

ตามทีท่านได้ กรุณาให้ เกียรติไปเยียมชมบูธของบริษัท ไทยพีพีอาร์ จำกัด ในงาน Pumps & Valves Asia 2014

ณ ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่าน ได้ให้ความ สนใจในสินค้า และเทคโนโลยีของบริษัทฯ ทางบริษัทจะได้ นำข้อมูลและข้อเสนอ แนะต่างๆ ที่ท่านได้ ให้ไว้ กับ ทางบริษัทฯ ไปดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ กับท่านในลำดับ ต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

งานpumps and valves 57
งานpumps and valves 57

โซนรั้วตาข่ายไวน์แมน

โซนไทยพีพีอาร์
โซนไทยพีพีอาร์

ไทยพีพีอาร์
ไทยพีพีอาร์

งานpumps and valves 57
งานpumps and valves 57

โซนรั้วตาข่ายไวน์แมน

1/13