ท่อประปารั่วแบบไหน "ซ่อมได้" แบบไหนต้อง "เปลี่ยน

ปัญหาท่อรั่ว ทั้งจากการใช้ท่อน้ำประปาที่ไม่ได้คุณภาพ และท่อรั่วจากการพลั้งเผลอตอกตะปูโดนท่อ การซ่อมแซมไม่ใช่เรื่องง่าย และยุ่งยากมากสำหรับท่อน้ำประปาประแบบ พีวีซี ทั่วไป เพราะต้องทำการรื้อผนังหรือพื้นเป็นวงกว้างเผื่อตัดส่วนที่รั่วออกแล้วเดินท่อใหม่

 

แต่หากเลือกใช้ ท่อ พีพีพี-อาร์ การซ่อมแซมจะสามารถทำได้โดยง่ายเพียงเปิดผนังให้มีช่องพอประมาณแล้วใช้สว่านขยายรูรั่ว แล้วจึงทำการเชื่อมรูรั่วด้วยแท่งซ่อมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเปิดน้ำพร้อมใช้งานได้ทันที ง่ายๆเพียงเท่านี้สามารถ แก้ไขได้โดยง่าย ประหยัด ไม่สิ้นเปลือง

วิธีการซ่อมแซมท่อในผนัง

177/1 BUI Buildings 21/3 Floor Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel: 02 634 9981, Fax: 02 634 7150

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd. All rights reserved. by Thai PP-R