การเรียกขนาดของท่อไทยพีพี-อาร์

1. Standard Dimension Ration, SDR

Example 1: 

ท่อไทยพีพีอาร์ PN10 ขนาด 110 mm มีความหนา 18.3 mm

ดังนั้นเราเรียกขนาดท่อในลักษณะของ SDR ได้ดังนี้

 

ดังนั้นเราเรียกท่อไทยพีพี-อาร์ PN10 ขนาด 110mm

ความหนา 18.3 ว่าเป็นท่อประเภท SDR 6

Example 2: 

ท่อไทยพีพีอาร์ PN10 ขนาด 110 mm มีความหนา 10.0 mm

ดังนั้นเราเรียกขนาดท่อในลักษณะของ SDR ได้ดังนี้

 

ดังนั้นเราเรียกท่อไทยพีพี-อาร์ PN10 ขนาด 110mm

ความหนา 10.0 ว่าเป็นท่อประเภท SDR 11

จากตัวอย่างทั้ง 2 จะเห็นว่า ค่า Standard Dimension Ration, SDR ยิ่งมีค่าน้อยแสดงให้เห็นว่าท่อชนิดนั้นๆ มีความหนามากและทนแรงดันได้สูงขึ้น

2. Pipe Series, S

Example 3: ท่อ SDR 6 สามารถเรียกชื่อในระบบ Series ว่าอย่างไร

ดังนั้นเราสามารถเรียกท่อ SDR 6 ได้ว่าเป็น S 2.5

Example 4: ท่อ SDR 11 สามารถเรียกชื่อในระบบ Series ว่าอย่างไร

ดังนั้นเราสามารถเรียกท่อ SDR 11 ได้ว่าเป็น S 5

จากตัวอย่างทั้ง 2 จะเห็นว่า ค่า Series, S ยิ่งมีค่าน้อยแสดงว่าท่อชนิดนั้นๆ มีความหนามากและทนแรงดันได้สูงขึ้น

ซึ่งจะคล้ายคลึงกับ การเรียกในระบบ SDR

Syler,logo,ไซเลอร์,ท่อเหล็กบุพีอี,Steel pipe,PE lined steel pip,
Black steel pipe Sch10, โลโก้, Firex pipe,
Grooved coupling fitting, Grooved coupling, Coupling, roll grooved,
Grean pipe, กรีนไปป์, พีพีอาร์, ท่อพีพีอาร์, ท่อppr,ppr
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
รั้วตาข่ายถักปมไวน์แมน รั้วแรงดึง,รั้วแพะ,รั้วแกะ,รั้วดีต้องไวน์แมน,โลโก้vineman, vineman logo, fence