เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำ ไทยพีพี-อาร์

Mix Pipe2

Mix Pipe2

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำ ไทยพีพี-อาร์

8 คุณสมบัติ เปรียบเทียบ-P1

8 คุณสมบัติ เปรียบเทียบ-P1

8 คุณสมบัติ เปรียบเทียบ ท่อ PVC - ท่อ PPR

177/1 BUI Buildings 21/3 Floor Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel: 02 634 9981, Fax: 02 634 7150

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd. All rights reserved. by Thai PP-R