บุชชิ่ง คืออะไร?

ข้อต่อบุชชิ่ง ด้านหนึ่งเป็น 'ตัวผู้' สำหรับเชื่อมสอดข้อต่อและวาล์ว (พีพี-อาร์) ชนิดต่างๆ
อีกด้านหนึ่งเป็น 'ตัวเมีย'  ใช้สำหรับเชื่อมสอดท่อ (พีพี-อาร์) ใช้งานง่ายประหยัดและใช้เป็นข้อลดไปในตัวได้ด้วย

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd.All rights reserved. by Thai PP-R

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel.02 634 9981, Fax.02 634 7150