บุชชิ่ง คืออะไร?

ข้อต่อบุชชิ่ง ด้านหนึ่งเป็น 'ตัวผู้' สำหรับเชื่อมสอดข้อต่อและวาล์ว (พีพี-อาร์) ชนิดต่างๆ
อีกด้านหนึ่งเป็น 'ตัวเมีย'  ใช้สำหรับเชื่อมสอดท่อ (พีพี-อาร์) ใช้งานง่ายประหยัดและใช้เป็นข้อลดไปในตัวได้ด้วย

177/1 BUI Buildings 21/3 Floor Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel: 02 634 9981, Fax: 02 634 7150

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd. All rights reserved. by Thai PP-R